DV nəzarəti

Dərman nəzarəti haqqında

Əczaçılıq müfəttişliyi şöbəsi Şöbə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq əczaçılıq müəssisələrinin fəaliyyətlərini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və müvafiq normativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun...

Ətraflı

Qanunvericilik

Qaydalar: Dərman vasitələri haqqında 22 dekabr 2006-cı il tarixli  208-IIIQ nömrəli AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU  “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda...

Ətraflı