Sənədlər


  1. Lisenziya (Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən dərman vasitələrinin idxalına verilmiş xüsusi razılıq)
  2. Mərkəzin direktorunun adına müraciət məktubu (məktubda idxalçı şirkəti ilə yük göndərən və yaxud istehsalçı arasında baglanmış müqavilənin və invoysun nömrəsi ,tarixi qöstərilməlidir)
  3. Müqavilə (idxalcı şirkəti ilə yük göndərən və yaxud istehsalçı arasında baglanmış əslindən üzü çixarılmış halda təqdim olunmalıdır)
  4. İnvoys (idxal edilmiş dərman vasitələrinin  hər birinin seriyaları əks olunmalıdır)
  5. İstehsalcının keyfiyyət sertifikatı (istehsalcı tərəfindən verilmiş dərman vasitəsi haqqında məlumat)
  6. Mənşə sertifikatı (dərman vasitəsinin mənşəyi haqqında məlumat).