Dərman nəzarəti haqqında


Əczaçılıq subyektləri ilə iş şöbəsi
Şöbə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq əczaçılıq müəssisələrinin fəaliyyətlərini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və müvafiq normativ-hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun aparmasına, həmçinin dərman vasitələrinin dövriyyəsi zamanı keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və səmərəliyi üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirir. 
Şöbə dərman vasitələrinin dövriyyəsi zamanı keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və səmərəliyi üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirmək üçün:
  • əczaçılıq müəssisələrində qanunvericiliyə uyğun olaraq planlı və daxil olan şikayət, məlumat və müraciətlər əsasında plandankənar yoxlamalar aparır;
  • Azərbaycan Respublikasının “Lisenziyalar və icazələr haqqında” 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanununa əsasən aidiyyəti üzrə rəyin bildirilməsi üçün İqatisadiyyat Nazirliyindən Səhiyyə Nazirliyinə daxil olan müraciətlər əsasında əczaçılıq müəssisələrinin normativ-hüquqi aktlarin tələblərinə uyğunluğunu qiymətləndirir;
  • ölkədə istehsal olunan və ölkəyə idxal olunan dərman vasitələrindən müvafiq laborator yoxlamalarının aparılması üçün nümunələr götürür;
  • Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq sərəncamlarına əsasən Dövlət Müalicə-Profilaktika Müəssisələrində dərman vasitələrinin dövriyyəsini yoxlayır.