Ödənişsiz resept blankının forması


Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Kollegiyasının 11 yanvar 2018-ci il tarixli 01
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Aptek
təşkilatlarına dair tələblər və aptek
təşkilatlarından dərman vasitələrinin
buraxılması qaydaları”na
3 nömrəli əlavə
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ödənişsiz resept blankının forması