BFMQAlərin ekspertizasına dair qanunvericilik


Qanunvericilik:
Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr
ƏLAVƏ 1
ƏLAVƏ 2
ƏLAVƏ 3
ƏLAVƏ 4
ƏLAVƏ 5