BFMQAlərin ekspertizasına dair qanunvericilik


Qanunvericilik:
Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə spertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr
Əlavələr:
ƏLAVƏ 1.
ƏLAVƏ 2.
ƏLAVƏ 3.
ƏLAVƏ 4.
ƏLAVƏ 5.
ƏLAVƏ 6.
ƏLAVƏ 7.