Tibb vasitələrinin idxalı üçün tələb olunan sənədlər


  • Müraciət məktubu
  • İnvoys- surəti 2 ədət 
  • Alqı-satqı müqaviləsi - surəti 
  • Mənşə sertifikatı- surəti  
  • Keyfiyyət sertifikatlar- surəti, (istehsalçı tərəfindən verilən tibb vasitəsinin keyfiyyətinə zəmanət verən müvafiq sənəd və akkreditasiya olunmuş müstəqil qurum tərəfindən verilmiş tibb vasitəsinin (steril olmayan və 1-ci risk sinfinə daxil olan tibb vasitələri istisna olmaqla) keyfiyyətinə zəmanət verən sənəd)
  • İnvoysu elektron (MS Excel) formatında texnika@pharma.az elektron ünvanına göndərilməlidir (elektron məktubun mövzusunda alıcı, satıcı və invoysun nömrəsi göstərilməlidir)

İdxal üçün Mərkəzə təqdim edilmiş sənədlərin sürətləri idxalçı şirkətlərin səlahiyyətli şəxslərinin imzası və/və ya möhürü ilə arxa tərəfindən təsdiq edilməlidir.